پایان نامه

منابع پایان‌نامه ارشد c (3380)

جغرافیاى تاریخى استان39نقش‌برجسته‌ها و کتیبه‌های استان ایلام41نقش برجسته‌ گل گل42سنگ نوشته‌ نخچیر42سنگ نوشته‌ حسین‌قلی‌خان والی43سنگ نوشته‌ قلعه والی43سنگ نوشته‌ میمه43سنگ نوشته‌ قوچعلی43فصل پنجم: استانداردهاوریزفضاها44لابی وزیر مجموعه های آن شامل45لابی وتشکیلات اداری45غرفه ها فروش محصولات فرهنگی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه c (3379)

3-2-3- مجموعه کتابخانه عمومی633-2-4- سایر اطلاعات643-3- کتابخانه های عمومی ایران653-3-1- کتابخانه ی تخصصی653-4- کتابخانه های آموزشگاهی663-5- انواع دیگر کتابخانه ها در ایران673-6- انواع خدمات کتابخانه673-6-1- کتابخانه دارای دو فعالیت عمده است673-6-3- نگاهی به روابط عمومی ادامه مطلب…

By 92, ago