مقالات و پایان نامه ها

پيش بيني افسردگي پس از زايمان بر اساس سبك هاي دلبستگي و طرحواره هاي ناسازگار- قسمت 6

– DcFcctiveness/uniovability [80]– Social Isolation/alienation [81]– Impaired Autonomy and performance [82] -Parent Figure [83]– In competence/dependence [84] -Vulner ability to harm or illnes [85]– Enmeshment/undeveloped self [86]– Failure to achieve [87]– Impaired limits [88] -Superiority/entitlement ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پيش بيني افسردگي پس از زايمان بر اساس سبك هاي دلبستگي و طرحواره هاي ناسازگار- قسمت 5

ر[91]) : بیماران دارای این طرحواره، احساس اجبار نسبت به واگذاری افراطی کنترل خود به دیگران برای اجتناب از خشم، محرومیت یا انتقام را دارا می باشند. دو نوع از مهمترین فداکردن ها عبارتنداز: الف) ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پيش بيني افسردگي پس از زايمان بر اساس سبك هاي دلبستگي و طرحواره هاي ناسازگار- قسمت 4

تاثیر می گذارند. از آن جا که طرحواره ها همانند چهارچوبی برای پردازش اطلاعات بکار می روند و تعیین کننده واکنش های عاطفی افراد نسبت به موقعیت های زندگی و روابط بین فردی می باشد، ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پيش بيني افسردگي پس از زايمان بر اساس سبك هاي دلبستگي و طرحواره هاي ناسازگار- قسمت 3

د شد(ساراسون، ساراسون،1987).   2-2- دلبستگی انسان ها دارای سیستم رفتاری انگیزشی هستند که در کودکی ظهور می کند و برای محافظت کودکان در گذر از مراحل مشخص رشد آن ها طراحی شده است. این ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پيش بيني افسردگي پس از زايمان بر اساس سبك هاي دلبستگي و طرحواره هاي ناسازگار- قسمت 2

دارای سبک دلبستگی دوسوگرا است (بارتولومیو[26]،1990 به نقل از میلیکین[27]،2000).   2-1-2-3 دلبستگی اجتنابی عبارت از : نگرش منفی نسبت به خود و نگرش منفی و بی اعتمادی نسبت به دیگران (بارتولومیو، 1990 به نقل ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پيش بيني افسردگي پس از زايمان بر اساس سبك هاي دلبستگي و طرحواره هاي ناسازگار

فرایند مادرشدن از وقایع لذت بخش و تکاملی از زندگی زنان است و اغلب سبب شادمانی چشمگیر والدین می شود ، این  تغییرات فیزیکی و روانی می تواند تنش ها و نگرانی هایی را نیز ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق c (3400)

Chapter Three: Methodology3-1 overview293-2 Research questions293-3 Research design293-4 Participants303-5 Instruments313-5-1 Questionnaire323-5-2 Reliability and Validity323-6 Data collection procedures323-7 Data analysis33Chapter Four: Results and Discussion4-1 overview354-2 Demographic information354-3 Descriptive statistics364-3-1 The frequency of the answers to the ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق دانلود c (3399)

1.5. Definition of technical terms11Chapter two: Literature review2.1 Literature review172.2. The related empirical studies24Chapter three: Methods and procedures3.1. Introduction323.2.Research questions323.3. participants323.4. collection procedure 333.5. Data analysis34Chapter four: Results and Discussion4.1. Overview364.2 .Demographic statistics364.2.1. Demographic statistics ادامه مطلب…

By 92, ago