پایان نامه

منابع تحقیق c (3393)- قسمت 2

رات، آلمان، روسیه13861260202هنگ کنگ، امارات، روسیه،آلمان،اکراین1387721105هنگ کنگ، امارات، روسیه،آلمان،اکراینشش ماهه اول 138824330هنگ کنگ، امارات، روسیه،آلمان،اکراین منبع: سازمان توسعه تجارت ایران امروزه ایران اولین صادرکننده پسته در جهان است. حدود 80 درصد از تولید پسته ایران ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع پایان‌نامه ارشد c (3380)- قسمت 2

یریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی)8. کانون دانشجوی زیست شناسی9. کانون دانشجوی کارشناسی ارشد10. کانون دانشجوی ترویج گیاهان داروییاز دیگر بخش های فرهنگسرای دانشجو می توان به فروشگاه کتاب، کتابخانه و بخش اداری اشاره کرد.نمونه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع پایان‌نامه c (3382)- قسمت 2

اغی بودند البته این فضا در فاصله سال‌های 1340-1335 تخریب شد و امروزه محدوده آب انبار و حجره‌های دباغی را به وسیله سنگ‌هایی با حاشیه قرمز مشخص کرده‌اند. ورودی اقامتگاهاین روزها اگر سری به کاروانسرای خانات ادامه مطلب…

By 92, ago